Register nedir?

Register kelimesi İngilizce bir kelimedirregister

Register kelimesi isim olarak "sicil, kütük, defter, kasa, kayıt cihazı, sayaç, liste" anlamlarına gelmektedir.

Register kelimesi fiil olarak ise "kaydetmek, yazılmak, göstermek, kayıtlı olmak, yazmak, kayda geçirmek, yazdırmak, patent vermek, sicile geçmek, taahhütlü göndermek" gibi anlamlara gelmektedir.

Register kelimesinin kullanımı

Click here to register. (Kayıt olmak için tıklayınız.)

--Reklam--